מהו קידוח בדיקת קרקע?

היסודות אשר עתידים להיבנות יחזיקו את המבנה וימנעו מהאדמה לקרוס תוך כדי הפרויקט. כדי להציב אותם נצטרך לקדוח במקום ולפני שנתחיל לעשות זאת נבצע קידוח בדיקת קרקע. זהו למעשה קידוח ניסיון שנועד לזהות את הסוג של הקרקע ולתת לנו מידע על המיקום של השכבה הקשה. בחפירות לצורך הנחת יסודות נצטרך להגיע לשכבה הקשה ונרצה לדעת מראש מהו העומק אליו נצטרך לחדור.

את הקידוח שנועד לצורך הבדיקה נבצע ביותר מאשר מקום אחד וכן נבצע בעומקים שונים. המטרה היא לקחת מדגמים ממקומות שונים בשטח, לקחת את התוצאות ובהתאם לתכנן את אופן הנחת היסודות. זהו מרכיב חשוב מאד בבניה שנותן מידע חשוב לקראת התחלת הנחת המבנה.

הציוד הנדרש לצורך ביצוע הבדיקה

על מנת לבצע קידוח בדיקת קרקע נצטרך לשלב בין הכלים המתאימים לבין אנשי מקצוע שמכירים היטב את התחום. למקום יגיע ציוד כבד שבעזרתו אפשר יהיה לקדוח אל תוך הקרקע ולקחת דגימות של השטח. אנשי המקצוע המתאימים יוכלו לקבוע מהיכן יש לקחת את הדגימה וכן יבצעו את הניתוח לאחר שקיבלו לידיהם את הנתונים השונים.

מי מבצע בדיקת הקרקע?

את הבדיקה תבצע חברה אשר מתמחה בתחום שלה אנשי מקצוע המתמחים בניתוח הגיאולוגי של הקרקע. אפשר לחלק את הקידוח ואת הבדיקה לשני חלקים. הראשון הוא הקידוח עצמו. בשלב זה יש לחדור אל השטח בעזרת מכשירים מתקדמים ובמספר מקומות. מכל מקום תילקח דגימה בהתאם לנדרש.

בשלב השני תתבצע בדיקה ובעצם ניתוח של הנתונים. בסיום שלב זה נוכל לדעת מול מה אנו עומדים. איזו קרקע מחכה לנו והמהנדס יוכל לקבל את ההחלטות הרלוונטיות הנוגעות להנחת היסודות ובהן מספר היסודות, העומק שלהם והמרווחים הנדרשים לקדיחה.

חברת הקודחים

חברת הקודחים מגיעה לשטח לאחר שצברה ניסיון רב ועם ציוד מתקדם. קידוח המיועד לצורך בדיקות קרקע מהווה שלב חשוב בבניה ואנשי המקצוע המיומנים של החברה יבצעו את הבדיקה ביעילות ובמהירות כך שנוכל להביא את הכלים הכבדים לשטח ולהניח יסודות בהצלחה.